Meldkamer

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak. Veiligheid kunt u verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door overige preventiemaatregelen, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen en 's avonds een licht te laten branden wanneer u niet aanwezig bent. Daarnaast kunt u uw beveiligingssysteem, als aanvullende beschermingsmaatregel, laten communiceren met een meldkamer. De meldkamer ontvangt een melding wanneer er sprake is van een alarm. De meldkamer start vervolgens de alarmopvolgingsprocedure, zoals deze samen met u is opgesteld. Deze procedure omvat veelal het contacteren van een aantal door u opgegeven contactpersonen en/of het controleren van de activiteiten rondom woning of het pand.    

Voor duizenden bedrijven en particulieren is G4S dé meldkamer van waaruit bij een alarm maatregelen worden getroffen. Dankzij geborgde procedures grijpen de centralisten bij onraad of calamiteiten adequaat in. Ook is de G4S het communicatiecentrum voor de operationele aansturing van storingsmedewerkers van technische bedrijven. Maar de meldkamer doet meer dan dat. Zo zijn ook diensten als Tracking & Tracing, camerabewaking, teleservicediensten en ICT-bewaking ondergebracht in de meldkamer.

De meldkamer van G4S heeft zich ten doel gesteld alle gangbare en gecertificeerde manieren van doormelding te kunnen ontvangen. Door de huidige dynamische markt van doormelding, resulteert deze doelstelling in een diversiteit aan ontvangstmogelijkheden.

Alarmverificatie

Sinds 1 april 2008 is er een overgangsfase ingegaan met betrekking tot de doorgifte van alarmmeldingen aan de politie. Dit houdt in dat de politie alleen aan geverifieerde meldingen opvolging geeft en doorgaans binnen 15 minuten aanwezig is (Prio 1 meldingen). Alarmen die niet geverifieerd worden krijgen een lagere prioriteit, omdat deze worden gezien als een valse melding. Van alle doorgegeven meldingen aan de politie zijn 98% vals. Per 1 januari 2011 mag de alarmcentrale alleen nog geverifieerde meldingen doorgeven aan de politie. Op basis van de snelle reactietijden van de politie zijn de resultaten van actieve en intelligente camerabewaking aanzienlijk gestegen en een daadwerkelijke aanvulling op uw beveiligingsplan.

Alarmverificatie kan op diverse manieren tot stand komen.