Meldkamer

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak. Veiligheid kan je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen.

Voor duizenden bedrijven en particulieren is de MPL Alarm & Communicatie Centrale het communicatiecentrum van waaruit bij een alarm maatregelen worden getroffen. Dankzij geborgde procedures grijpen de centralisten bij onraad of calamiteiten adequaat in. Ook is de MPL Alarm & Communicatie Centrale het communicatiecentrum voor de operationele aansturing van storingsmedewerkers van technische bedrijven. Maar de alarmcentrale doet meer dan dat. Zo zijn ook disciplines als Tracking & Tracing, camerabewaking, teleservicediensten en ICT bewaking ondergebracht in de alarmcentrale.

De alarmcentrale van MPL heeft zich ten doel gesteld alle gangbare en gecertificeerde manieren van doormelding te kunnen ontvangen. Door de huidige, dynamische markt van doormelding, resulteert deze doelstelling in een diversiteit aan ontvangstmogelijkheden.

Alarmverificatie

Sinds 1 april 2008 is er een overgangsfase ingegaan met betrekking tot de doorgifte van alarmmeldingen aan de politie. Dit houdt in dat de politie alleen aan geverifieerde meldingen opvolging  geeft en doorgaans binnen 15 minuten aanwezig is. (Prio 1 meldingen) Alarmen die niet geverifieerd worden krijgen een lagere prioriteit omdat deze worden gezien als een valse melding. Van alle doorgegeven meldingen aan de politie zijn 98 % vals. Per 1 januari 2011 mag de alarmcentrale alleen nog geverifieerde meldingen doorgeven aan de politie. Op basis van de snelle reactietijden van de politie zijn de resultaten van actieve en intelligente camerabewaking aanzienlijk gestegen en een daadwerkelijke aanvulling op uw beveiligingsplan.

Alarmverificatie kan op diverse manieren tot stand komen.